Serious soaps voor ouderen

In deze gezamenlijke opdracht van Gezondheidszorg college van ROC Midden-Nederland, opleiding Zorg & Gezondheidvan ROC Flevoland, Zorggroep Almere, Actiz, Hogeschool van Utrecht en Kring Ouderenzorg AMC & partners werd beoogd om een aantal lespakketten & bijbehorende serious soaps te ontwikkelen rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn voor niveau 3 (verzorgende en medewerker maatschappelijke zorg 3) en niveau 4 (MBO-verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 4). De lespakketten omvatten per thema achtergrondinformatie, lesopdrachten, een aantal PowerPoints te gebruiken in lessen voor docenten in het MBO en literatuur-aanbevelingen en zijn gebaseerd op de laatste evidence en richtlijnen.

De serious soaps zijn rond dezelfde thema’s ontwikkeld en omvatten films van ongeveer 20 minuten, waarin studenten middels spel-en toetselementen hun opgedane kennis en vaardigheden leren toe te passen. Bij het spelen van de serious soap wordt een student meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, in de film is te zien dat een oudere pijn heeft. De student wordt gevraagd te benoemen, hoe je dat kan zien en hoe hij dat systematisch kan uitvragen. Doordat deze informatie al in een klassikale les in gegeven, wordt de verworven kennis toegepast in een praktijksituatie. Er wordt hierbij vooral actief en concreet leren getraind, dat aansluit bij de leerstijl van MBO-studenten.
Door middel van praktijkgericht onderzoek is onderzocht en bewezen dat het toepassen van dit lesmateriaal in het initiële MBO-onderwijs en binnen een aantal zorginstellingen daadwerkelijk de kennis, vaardigheden en beroepshouding rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn doet toenemen.

serious soaps voorkant
presentatie serious soaps solo
groepsoverleg serious soaps
foto serious soaps met acteurs
presentatie serious soaps aan docenten
previous arrow
next arrow

Vera Habes, docent hbo-v en post hbo-v, Hogeschool van Utrecht. Medeprojectleider Serious soaps.

“Ik heb Alice leren kennen als een energieke en betrokken docent/collega/innovator. Tijdens het ontwikkelen van Serioussoap.nl heb ik een aantal bijzondere eigenschappen van haar ontdekt. Ten eerste de wijze waarop ze studenten enthousiasmeerde bij de ontwikkeling van de game.  Ze inspireert studenten tot kritisch nadenken en stimuleert hiermee hun participatie aan een dergelijke innovatie.  Ze neemt daarbij de mening van de studenten steeds zeer serieus en staaft haar handelen voortdurend aan hun zienswijze.  

Ten tweede bleek in de samenwerking dat ze zeer betrouwbaar is wat betreft het afstemmen van taken, uitvoering en nakomen van afspraken. Ze is zeer flexibel en laagdrempelig. Ze reageert snel en adequaat op vragen en als er problemen op te lossen zijn. In haar handelen is ze pragmatisch, maar ook kritisch naar het proces.  Ze is in staat om op zowel vanuit een macroperspectief naar onderwerpen te kijken, wat ook blijkt uit haar V&VN betrokkenheid,  als vanuit microperspectief wat blijkt uit haar werk in het verpleeghuis. Hierdoor blinkt ze wat mij betreft uit in netwerken en mensen betrekken bij een innovatie waar ze in gelooft.”   

Betreft

Opdrachtgever
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Doel
Ontwikkelen van een video game: leren over ouderenzorg.

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van de game evenals budgetverantwoordelijke.

Budget
€ 130.439,00

Looptijd
2014 / 2016

Serious soaps voor ouderen

In deze gezamenlijke opdracht van Gezondheidszorg college van ROC Midden-Nederland, opleiding Zorg & Gezondheidvan ROC Flevoland, Zorggroep Almere, Actiz, Hogeschool van Utrecht en Kring Ouderenzorg AMC & partners werd beoogd om een aantal lespakketten & bijbehorende serious soaps te ontwikkelen rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn voor niveau 3 (verzorgende en medewerker maatschappelijke zorg 3) en niveau 4 (MBO-verpleegkundige en medewerker maatschappelijke zorg niveau 4). De lespakketten omvatten per thema achtergrondinformatie, lesopdrachten, een aantal PowerPoints te gebruiken in lessen voor docenten in het MBO en literatuur-aanbevelingen en zijn gebaseerd op de laatste evidence en richtlijnen.

De serious soaps zijn rond dezelfde thema’s ontwikkeld en omvatten films van ongeveer 20 minuten, waarin studenten middels spel-en toetselementen hun opgedane kennis en vaardigheden leren toe te passen. Bij het spelen van de serious soap wordt een student meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, in de film is te zien dat een oudere pijn heeft. De student wordt gevraagd te benoemen, hoe je dat kan zien en hoe hij dat systematisch kan uitvragen. Doordat deze informatie al in een klassikale les in gegeven, wordt de verworven kennis toegepast in een praktijksituatie. Er wordt hierbij vooral actief en concreet leren getraind, dat aansluit bij de leerstijl van MBO-studenten.
Door middel van praktijkgericht onderzoek is onderzocht en bewezen dat het toepassen van dit lesmateriaal in het initiële MBO-onderwijs en binnen een aantal zorginstellingen daadwerkelijk de kennis, vaardigheden en beroepshouding rondom ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn doet toenemen.

Vera Habes, docent hbo-v en post hbo-v, Hogeschool van Utrecht. Medeprojectleider Serious soaps.

“Ik heb Alice leren kennen als een energieke en betrokken docent/collega/innovator. Tijdens het ontwikkelen van Serioussoap.nl heb ik een aantal bijzondere eigenschappen van haar ontdekt. Ten eerste de wijze waarop ze studenten enthousiasmeerde bij de ontwikkeling van de game.  Ze inspireert studenten tot kritisch nadenken en stimuleert hiermee hun participatie aan een dergelijke innovatie.  Ze neemt daarbij de mening van de studenten steeds zeer serieus en staaft haar handelen voortdurend aan hun zienswijze.  

Ten tweede bleek in de samenwerking dat ze zeer betrouwbaar is wat betreft het afstemmen van taken, uitvoering en nakomen van afspraken. Ze is zeer flexibel en laagdrempelig. Ze reageert snel en adequaat op vragen en als er problemen op te lossen zijn. In haar handelen is ze pragmatisch, maar ook kritisch naar het proces.  Ze is in staat om op zowel vanuit een macroperspectief naar onderwerpen te kijken, wat ook blijkt uit haar V&VN betrokkenheid,  als vanuit microperspectief wat blijkt uit haar werk in het verpleeghuis. Hierdoor blinkt ze wat mij betreft uit in netwerken en mensen betrekken bij een innovatie waar ze in gelooft.”   

Betreft

Opdrachtgever
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Doel
Ontwikkelen van een video game: leren over ouderenzorg.
Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van de game evenals budgetverantwoordelijke.

Budget
€ 130.439,00
Looptijd
2014 / 2016