Bundelen wij
onze krachten? Bel mij gerust.

Aansturen complexe Publiek-Private Samenwerkingsprojecten. Initiëren en aansturen innovaties in leren, vanuit het perspectief van de beroepssituatie (management en advisering). Aanjagen professionalisering mbo zorgprofessionals. Verzorgen en uitvoeren trainingen en presentaties op het gebied van onderwijsinnovaties.

Bundelen

wij onze 

krachten?

Bel mij

gerust.

Vaardigheden

Analytisch

Een glasheldere analyse is het fundament van succesvol veranderen. Door het inzetten van meetinstrumenten, gesprekken en observaties wordt een scherp beeld gevormd van de bestaande en gewenste situatie.

Samenwerken

Veranderen kan alleen als we het samen doen. Tegengestelde belangen worden overbrugd op basis van gedeelde urgentie. Ik heb zowel aandacht voor persoonlijke als voor organisatorische doelstellingen.

Resultaten

Ik werk naar resultaten die zichtbaar zijn, duurzaam inzetbaar en direct voelbaar op de werkvloer voor medewerkers en directie. Rendementsberekeningen zijn hier onderdeel van. 

Oplossingsgericht

Op elke vraag is een antwoord en voor elk probleem een oplossing. Creativiteit, deskundigheid en enthousiasme helpen bedrijven en medewerkers om zich te blijven inzetten voor verandering.

Methodisch

Stapsgewijs werken naar innovatie en verbetering, met daarbij in iedere fase een verslaglegging. Hierdoor houdt u vinger aan de pols tijdens het proces en kan er op tijd worden bijgestuurd.

Kennis

Ervaring en kennis van actuele opleidingsvormen en veranderstrategieën zorgen voor optimale deskundigheid op het gebied van onderwijsinnovatie en projectmanagement.

Cases

Kom in contact

Heb je een vraag, wil je kennismaken of eens van gedachten wisselen dan kan dat.

Telefoon: 0612526085
E-mail: [email protected]