Topcare

Het project was gericht op Topcare Scholing en omvatte het ontwikkelen van scholingsmodules voor zorgprofessionals op drie verschillende niveaus (MBO, HBO en HBO+) én daarnaast voor het middenmanagement. Inhoudelijk wordt de scholing voor alle niveaus en voor het management vormgegeven rond vijf verschillende aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van een Topcare onderzoekscultuur, zoals beschreven in het Programma Topcare Scholing. Voorwaarden hierbij zijn:

  • Inhoudelijke samenhang van de scholing op de verschillende niveaus, om onderlinge coaching door meer deskundige collega’s mogelijk te maken.
  • De verschillende niveaus vormen een aansluitend geheel, zodat vervolgscholingen op hogere niveaus verdieping geven.
  • Zonder de doelstelling van de Topcare scholing uit het oog te verliezen, wordt in de ontwikkeling van de scholing rekening gehouden met de criteria voor accreditatie van de scholing als deskundigheid bevorderende activiteit voor de verschillende beroepsgroepen. Onderdeel van de projectopdracht was het formuleren van een onderbouwing van onderwijskundige en didactische afwegingen en keuzes, om de evaluatie van de scholing in een theoretisch kader te plaatsen.

David Engelhard, directeur Topcare

“Alice weet conceptueel complexe materie te vertalen naar heldere en werkbare
onderwijsmodules. Ze is een inspirerende trainer en was in de pilotfase inventief en creatief in het omzetten van de inzichten uit evaluaties in nieuwe werkwijzen voor de scholing.”

Betreft

Opdrachtgever
Topcare

Doel
Ontwikkelen van en uitvoeren onderwijstraject; ‘Onderzoeken werken in het verpleeghuis’.

Verantwoordelijkheden
Analyse inhoud, ontwikkelen en uitvoeren evenals evaluatie en bijstelling van dit nieuwe traject.

Budget
€ 30.000,00

Looptijd
2017 / 2018

Topcare

Het project was gericht op Topcare Scholing en omvatte het ontwikkelen van scholingsmodules voor zorgprofessionals op drie verschillende niveaus (MBO, HBO en HBO+) én daarnaast voor het middenmanagement. Inhoudelijk wordt de scholing voor alle niveaus en voor het management vormgegeven rond vijf verschillende aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van een Topcare onderzoekscultuur, zoals beschreven in het Programma Topcare Scholing. Voorwaarden hierbij zijn:

  • Inhoudelijke samenhang van de scholing op de verschillende niveaus, om onderlinge coaching door meer deskundige collega’s mogelijk te maken.
  • De verschillende niveaus vormen een aansluitend geheel, zodat vervolgscholingen op hogere niveaus verdieping geven.
  • Zonder de doelstelling van de Topcare scholing uit het oog te verliezen, wordt in de ontwikkeling van de scholing rekening gehouden met de criteria voor accreditatie van de scholing als deskundigheid bevorderende activiteit voor de verschillende beroepsgroepen. Onderdeel van de projectopdracht was het formuleren van een onderbouwing van onderwijskundige en didactische afwegingen en keuzes, om de evaluatie van de scholing in een theoretisch kader te plaatsen.

David Engelhard, directeur Topcare

“Alice weet conceptueel complexe materie te vertalen naar heldere en werkbare
onderwijsmodules. Ze is een inspirerende trainer en was in de pilotfase inventief en creatief in het omzetten van de inzichten uit evaluaties in nieuwe werkwijzen voor de scholing.”

Betreft

Opdrachtgever
Topcare 
Doel
Ontwikkelen van en uitvoeren onderwijstraject; ‘Onderzoeken werken in het verpleeghuis’.
Verantwoordelijkheden
Analyse inhoud, ontwikkelen en uitvoeren evenals evaluatie en bijstelling van dit nieuwe traject.

Budget
€ 30.000,00
Looptijd
2017 / 2018